Изложба на отличените творби от конкурса. Национален природонаучен музей - София.

thumbnails/000-0-exhib 2015-1.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/001-0-exhib 2015-2.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/002-0-exhib 2015-3.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/003-1-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/004-2-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/005-3-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/006-4-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/007-5-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/008-6-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/009-7-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/010-8-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/011-9-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/012-10-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/013-11-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/014-12-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/015-13-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/016-14-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/017-15-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/018-16-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/019-17-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/020-18-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/021-19-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/022-20-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/023-21-exhib 2015.jpg.small.jpeg
 
thumbnails/024-22-exhib 2015.jpg.small.jpeg