Адрес за кореспонденция:
България
1113 - София
Географски институт на БАН
ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 3
Петър Стефанов Стефанов
Тел.: (+359 2) 979 33 75
Fax: (+359 2) 870 02 04
E-mail: sh2005@abv.bg


За допълнителна информация:

ДПП "Шуменско плато":
тел.: (+35954) 800 765; 800 466
e-mail: sh-plato@infotel.bg

Географски институт на БАН:
тел.: (+3592) 979 33 75
e-mail: sh2005@abv.bg