Ponors (sinkholes) of the river Vit, Saeva dupka cave, Prohodna cave
Понорите на р. Вит, пещера Съева дупка, пещера Проходна

 

34 images