Посвещава се на 25-годишнината
от обявяването на Природен парк "Шуменско плато

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ"ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”

18-21 октомври 2005 г.,
гр. Шумен
"Карст под защита - дар за поколенията"


Мариан Пулина,
Професор в Силезийския университет, Полша
Д-р Петър Берон,
Директор на Природонаучния музей към БАН,
Председател на Българската федерация по спелеология и на Балканския спелеоложки съюз
Веселин Златев,
Кмет на община Шумен
Ст.н.с. д-р Георги Алексиев,
Директор на Географския институт на БАН,
Председател на Националния комитет по география към IGU