Адрес за изпращане на разширени резюмета/доклади:

e-mail: forum2015@abv.bg , forum2015@prokarstterra.bas.bg

Адрес за кореспонденция

Национален институт по  геофизика, геодезия и география  - БАН 	
ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3 
София - 1113 	 
тел. 02 971 30 05
e-mail: forum2015@abv.bg, forum2015@prokarstterra.bas.bg

Форма за обратна връзка

Име:
E-mail:
Относно:
Съобщение: