Защитени карстови територии – учене през целия живот

Поредният Трети международен форум в България, посветен на защитените карстови територии, се организира от Българската академия на науките и Националния институт по геофизика, геодезия и география (Експериментална лаборатория по карстология).

Форумът е в памет на видния полски географ и карстолог и голям приятел на България проф. Мариан Пулина (1936-2005).

Научният форум развива идеи на проведените в България международни конференции:

КОМИТЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

(по азбучен ред)