ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

В деловата работа на конференцията: В социалната програма: По време на екскурзията: След конференцията:

ПРОГРАМА