КАЛЕНДАР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 • 30 юни 2019 г. – Краен срок за получаване на заявка за участие
 • 7 юни 2019 г. - Уведомяване авторите на одобрените за представяне доклади и постери
 • 8 юли – 12 август 2019 г. – Регистрация на участниците
 • 31 август 2019 г. - Краен срок за подаване на резюметата на докладите
 • 2 септември 2019 г. - Публикуване на програмата на конференцията
 • 27/28 септември 2019 г. – Пристигане и настаняване на участниците в София
 • 28-30 септември 2019 г. - Регистрация на място (само за участници без доклади/постери)
 • 28 септември 2019 г. - Работна среща ProKARSTerra-NET
 • 29 септември 2019 г. – Откриване на конференцията. Пленарни доклади. Откриване на изложба и специализирано изложение.
 • 30 септември – 2 октомври 2019 г. – Делова работа на конференцията
 • 1 октомври 2019 г. – Еднодневна теренна сесия
 • 2 октомври 2019 г. – Закриване на конференцията
 • 3-5 октомври 2019 г. - Научна екскурзия
 • 17 ноември 2019 г. - Краен срок за подаване на пълния текст на одобрените за публикуване доклади, изнесени на конференцията
 • 15 декември 2019 г. - Краен срок за рецензиране на докладите и уведомяване на авторите
 • 23 декември 2019 г. – Краен срок за предаване на редактираните от авторите доклади

НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ProKARSTerra`2019

 • 31 юни 2019 г. – Краен срок за заявка за участие
 • 1-31 август 2019 г. - Регистрация за участие в изложението
 • 28 септември 2019 г. – Подготовка на изложението
 • 29 септември 2019 г. - Откриване на изложението
 • 6 октомври 2019 г. – Закриване на изложението