Регистрация

Моля, попълнете Вашата Регистрационна форма и я изпратете по електронната поща на адрес:
forum2019@abv.bg или psgeo@abv.bg

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Регистрационна форма в doc формат

Регистрационната такса зависи от формата на участие:

Такса според формата на участие Стойност на таксата
(в евро или равностойността в лева)
Участници с доклад/постер:
- стандартна такса
- редуцирана такса за студенти/докторанти и пенсионери

140
90
Участници без доклад/постер:
- стандартна такса
- редуцирана такса за студенти/докторанти и пенсионери

100
60

Според избраната форма за участие таксата включва*:

* В таксата са включени също организационни разходи и ДДС 20%.

Пенсионерите и студентите/докторантите се регистрират с актуален документ, удостоверяващ техния статут.

В случай на отказ от участие, приведената такса не се възстановява.

Внасянето на регистрационните такси започва от 8 юли 2019 г. Моля, следете съответните срокове в календара на конференцията.

Начин на заплащане на таксата:

1. С банков превод (на банкова сметка на НИГГГ-БАН ) в евро (EUR):

София, УниКредит Булбанк, КФ София, Иван Вазов
IBAN: BG78 UNCR 7630 3400 0012 23 - в евро (EUR)
IBAN: BG72 UNCR 9660 3110 0221 14 – в лева (BGN)
BIC: UNCRBGSF
Основание за превод: Форум`2019

Внимание: Таксата правоучастие не включва банковата комисионна.

При необходимост от фактура изпратете следните данни: име на участника, адрес на организацията, ИН по ДДС, ЕИК на организацията (на e-mail: forum2019@abv.bg).

2. На място по време на конференцията (за участници без доклад/постер!) - в брой (EUR или BGN). На заплатилите ще се издава официален документ (фактура).

В регистрационната такса не са включени:

  1. Разходите за настаняване и храна в София ( обядите по време на научните сесии са включени в таксата).
  2. Гала-вечерята на 2 октомври 2019 г. (детайлите ще бъдат поместени на уеб сайта на по-късен етап)
  3. Екскурзията след конференцията (за предварителна заявка и регистрация, моля, вижте календара на конференцията. Допълнителна информация за екскурзията ще се помества при актуализациите на уеб сайта).