Пътуващото училище за карста се организира от Експериментална лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН.

БЛАГОДАРНОСТИ

Изказваме искрена благодарност на организаторите на първото Пътуващо училище за карста в България за техния безкористен труд, както и на партньорите за тяхната подкрепа. Благодарим и на всички участници за проявената от тях отговорност, искрена емоционалност и любознателност. Искрено се надяваме, че карстът ще продължава да ги вдъхновява. Техният ентусиазъм е силен аргумент да продължим с търсенето на нови възможности за развитие и утвърждаване на тази привлекателна форма на обучение за карста.