Партньори на пътуващото училище за карста

  • Международна мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища
  • Фондация Център по карстология „Владимир Попов”
  • Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”
  • Дирекция на Природен парк „Русенски Ломи”
  • Дирекция на Природен парк „Златни пясъци”