Конкурсът се провежда в 5 категории:

1. За ученици: 
1.1. До 12 г.: 
— Рисунка или творба с природни материали
— Мултимедийна презентация / Видеоклип 
1.2. Над 12 г.: 
— Рисунка / Творба с природни материали 
— Мултимедийна презентация / Видеоклип / Компютърна игра
— Есе
— Плакат / Картичка
— Комикс 

Ние живеем в един динамичен и понякога тревожен свят. Но в него има и дивна красота с изваяни чудни скали, бистри изворни води и подземни дворци, които изплуват от тайнствения мрак на пещерите. Това царство, наречено Карст, което за първи път си открил по време на екскурзия, или в което си се родил и живееш, вълнува твоето въобръжение. И ти използваш изкуството, за да пресъздадеш своите ярки впечатления в рисунки – ние очакваме най-добрата от тях или твоя комикс, посветен на карста и пещерите. А може би обичаш да майсториш с материали от природата – тогава ни изпрати своя оригинална творба.

Ако си по-голям и вече се вълнуваш как да запазим тези специални кътчета от природата и за твоите връсници от идните поколения, изпрати ни своите послания в плакат или оригинална картичка. Ако предпочиташ изящното слово, напиши вдъхновяващо есе и го изпрати за конкурса. А може би твоята страст са компютрите с техните неограничени възможности - тогава създай своя мултимедийна презентация-послание, видеоклип, а защо не и оригинална компютърна игра.

2. За учители:
— Моят необикновен урок 
— Нашият ученически проект

Карстовите райони са уникални със своите природни феномени, със спецификата и разнообразието на животни и растения, с традициите и бита на обитаващото ги население. Този рядък свят на красота, изненади и емоции, може да е твоята необичайна класна стая. И в нея ти провеждаш заедно с въодушевените си ученици оригинален урок-изследване за карста. Изпрати ни този урок в предпочитана от теб форма.

А може би интересът към карста те е подтикнал с твоите ученици да разработите училищен проект - сподели вашия опит и постижения в мултимедийна презентация и/или видеоклип и я изпрати за конкурса.

3. За студенти: 
— Научно есе 
— Мултимедийна презентация / Видеоклип / Компютърна игра
— Рисунка / Картина живопис
— Карикатура / Комикс / Гротеска
— Арт-инсталация

В науката все още има слабо познати, но вълнуващи области. Ти желаеш да бъдеш изследовател точно в такава област и си открил спелеологията и карстологията. Те все-повече те пленяват, а примерът на изследователите на подземните бездни, на тези малко останали бели петна в нашата планета, е заразителен. Ти вече си се потопил в този свят, направил си първите свои изследвания на карста. А защо не ги преосмислиш в научно есе, което да изпратиш за конкурса? Есето можеш да илюстрираш с оригинални твои рисунки, снимки или други художествени приложения. Тях можеш да ни изпратиш и като самостоятелни конкурсни творби, особено ако чувстваш художествен талант. Може би той е дозиран и с вродено чувство за хумор – тогава ни изпрати свои карикатури или оригинален комикс за карста и пещерите и за техните посетители – те открай време обичат да рисуват в тях ...

А може би предпочиташ да използваш съвременните информационни и компютърни технологии - разкажи в оригинална мултимедийна презентация или видеоклип за своите изследвания, за първите вълнуващи резултати, които си постигнал.
Ако си творец по душа и художник по призвание, тогава пресъздай видяното, преживяното и наученото за карста и пещерите в оригинална арт-инсталация.

4. За природолюбители (без възрастови ограничения): 
— Фотокомпозиция (от 3 до 5 снимки)
— Филм 
— Рисунка / Картина живопис 
— Карикатура / Комикс / Гротеска

Един лъч светлина върху изваяна от водата пещерна фигура; късче небе, притиснато между отвесни скали на ждрело; дърво, кацнало на непристъпна скала; нежно цветче сред остри скални ръбове; тъмнеещ вход към подземно тайнство; спящ прилеп с оросени крила; детски очи, изгарящи от възхищение и отразяващи частица от заобикалящо неземно великолепие - направи своето внушение чрез подбрани мигове, които е запечатал твоят фотоапарат и изпрати композицията си от снимки като послание към съвременниците и завет за потомците.

Ако си събрал много впечатления, които с помощта на своята филмова или видеокамера си подредил във визуален разказ, можеш да ни го изпратиш за конкурса – видът и тематика на филма са по твой избор.
А може би предпочиташ изящното изкуство, вдъхновено от шедьоврите на карста – тогава ни изпрати своята картина, рисунка или скулптура.
Ако изострената ти наблюдателност се фокусира в сатирично-хумористичен поглед върху карста и особено върху човешките (зло)деяния в карстовите територии и в пещерите, изпрати ни своята карикатура или гротеска – те ще предизвикат гузно неудобство в много хора и ще ги накарат да се замислят...