КОНКУРСЪТ В СНИМКИ

23 септември 2015.

Национален природонаучен музей - София
Откриване на изложба с отличени творби от международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията” (23 септември – 11 октомври 2015 г.) Представяне на арт-композицията „Фантом в карста ІІІ” на художници от Япония.
Снимки (К. Терзиев, С. Димитров, S. Vogel)

Голямата зала в Централната сграда на Българската академия на науките – София
Тържествена сесия на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – обучение и образование”: Обявяване на резултатите от третото издание на конкурса (2015 г.) и представяне на наградените творби. Представяне и награждаване на лауреати от конкурса.
Снимки (К. Терзиев, С. Димитров, S. Vogel)

2 юни 2014.
Централна сграда на БАН - София
Форум “ProKARSTerra`2014”: Представяне на конкурса и на първото издание на Каталог с творби от конкурса. Откриване на изложба (2-6 June 2014 г.) с отличени конкурсни творби (2005 и 2012 г.).
Обявяване на третото издание на конкурса (2015 г.)
Снимки (П. Стефанов)

17 септември 2012.
Регионална библиотека - Шумен
Тържествена сесия на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – мониторинг и управление”: Обявяване на резултатите от второто издание на конкурса (2012 г.).
Награждаване на отличените автори.
Представяне на лауреати от конкурса.
Откриване на изложба (17-20 септември 2012 г.) с отличени конкурсни творби.
Снимки (П. Стефанов)

20 декември 2005.
Национален музей „Земята и хората” - София
Откриване на изложба (20-30 декември 2005 г.) с отличени творби от конкурса. Награждаване на лауреатите от конкурса.
Снимки (П. Стефанов)

20 октомври 2005.
Регионална библиотека - Шумен
Тържествена сесия на Международната научна конференция „Защитени карстови територии – състояние, проблеми, перспективи”: Обявяване на резултатите от конкурса.
Откриване на изложба (20-28 октомври 2005 г.) с наградени творби от конкурса.
Среща с децата от Шумен и региона.
Снимки (П. Стефанов)