ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА (2012)

Второто издание на конкурса се проведе през 2012 г. и също е свързано с голям международен научно-практически форум: "Защитени карстови територии - мониторинг и управление" (16-20 септември, Шумен). Мотото на конкурса беше и мото на научно-приложния форум: „Защитени карстови територии - мостове към бъдещето". В резолюцията на този форум резултатите от конкурса са оценени високо и се препоръчва той да стане традиционен.

Конкурсът се проведе под егидата на Българската академия на науките и ЮНЕСКО (чрез одобрен проект в рамките на Програмата за участие 2012-2013 г.).

„ProKARSTerra-Edu: интеграция между научната концепция за карстовите геосистеми и образователната концепция "Учене през целия живот" (на примера на моделни защитени карстови територии в България)" (Nr. 6651406001BUL)


КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ

1. За ученици: 
1.1. До 12 г.:
– Рисунка или творба с природни материали 
1.2. Над 12 г.: 
– Плакат 
– Картичка или мултимедийна презентация 
– Видеоклип 
2. За учители: 
– Моят необикновен урок 
3. За студенти: 
– Научно есе или мултимедийна презентация 
- Арт-инсталация 
4. За природолюбители-фотографи: 
– Фотокомпозиция (от 3 до 5 снимки)

УЧАСТНИЦИ

Във второто издание на конкурса през 2012 г. вече имаше 107 участници от 10 държави: Армения, България, Естония, Казахстан, Латвия, Литва, Русия, Хърватия, Чехия и Япония. Те представиха общо 104 творби.
Професор Йошиаса Накано и неговите студенти от Университета в Ямагучи отново представиха своя оригинална арт-композиция – „Фантом в карста – ІІ”.

Общ брой участници	     107
Общ брой конкурсни творби	 104
Брой творби по категории:	
Рисунки              76
Творби с природни материали 	  1
Постери	1
Мултимедийни презентации/ученици  10
Мултимедийна презентация/студенти  1
Видиоклипове	          3
Фотокомпозиции	          7
Уроци («Моят необикновен урок»)	  3
Есета	              1
Особени случаи (проект - комбинация между няколко категории) 1
Общо: 	104
Участници по държави:	
Армения     12
България     6
Естония      5
Казахстан    31
Латвия      4
Литва       5
Русия      13
Хърватия     17
Чешка република  1
Япония      13
Общо:	    107

МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ

Проф. д-р Йошихиса НАКАНО – председател (художник, Университет в Ямагучи, Япония), RNDr. Петър ЗАЙЧЕК (геолог, спелеолог и фотограф, Управление на пещерите в Чехия), Павла ДВОРСКА (художник, учител, Чехия), Доц. д-р Диляна СТЕФАНОВА (географ, НИГГГ-БАН), Доц. д-р Тодорка КРЪСТЕВА (географ, Шуменски университет „Еп. К. Преславски”), Кръсто ТЕРЗИЕВ (художник, София), Христо КИЧИКОВ (географ, учител, Габрово).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ

НАГРАДИ

Преобладаващата оригиналност, искреност и завладяваща емоционалност в представените творби направи работата на Международното жури много трудна, особено в категорията Рисунки. Бяха присъдени 15 награди: 1 голяма, 5 първи, 4 втори и 5 трети. Други 13 участници бяха отличени с поощрения. За участие в изложбата на конкурса допълнително бяха избрани 35 творби, спечелили признанието на журито.

За Голямата награда за творчески постижения журито номинира четири конкурсни творби от четири различни категории. След обработка на резултатите, убедително начело застана паното "Карстова пещера" (Категория "Творби с природни материали"), разработено от Amina Mushtakova (на 10 г.) и Nariman Abdigapparov (на 11 г.) от асоциираното към ЮНЕСКО училище " BEST" в Алмати (Република Казахстан). Като първи носители на Голямата награда на конкурса, те бяха поканени за почетни гости на Международния форум в Шумен през септември 2012 г.

Голямата награда: екскурзия в България (снимки)

Първи награди бяха връчени на:
- Alisa Nikishina, асоциирано към ЮНЕСКО училище "BEST", Алмати, Република Казахстан - Категория „Рисунки”: "Скални рисунки"
- Evelina Mikoleiko, Gymnázium "A. Mickevicha", Вилнюс, Литва - Категория „Видеоклипове”: "Защитени карстови територии - мостове към бъдещето" (тя беше удостоена и със специалната награда на организационния комитет)
- Nina Pivcevic, Институт по минералогия и петрология, Факултет за науки, Загребски университет, Хърватия - Категория „Мултимедийни презентации/студенти”: "Геохимични механизми на карбонатното равновесие в системата CO2-H2O-СаСО3"
- Smiljana Baran, учител, Antuna Mihanovica elementary school Dubecka 5, Загреб, Хърватия - Категория „Моят необичаен урок”: Проект "Карст"
- Ренета Вълкова, преподавател по английски език, 137 СОУ "Ангел Кънчев", София - Категория „Моят необичаен урок”: Филм "Земенският пролом и карстовата перла Полска Скакавица"

Наградите за конкурса бяха осигурени от Министерството на образованието и наукатаДържава Голяма награда Първа награда Втора награда Трета награда Поощрение Общо
Kazakhstan 1 1 1 1 1 5
Croatia   2 1     3
Bulgaria   1   2 2 5
Japan     1 1 1 3
Lithuania   1 1     2
Armenia       1 1 2
Russia         5 5
Czech Republic         1 1
Latvia         1 1
Estonia         1 1

КАТАЛОГ С ОТЛИЧЕНИ ТВОРБИ ОТ КОНКУРСА