ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА (2005 г.)

Идеята за конкурса възникна при организирането на първата международна конференция в България, посветена на карста под защита: "Защитени карстови територии - състояние, проблеми, перспективи" (18-21 октомври 2005 г., Шумен, http://www.prokarstterra.bas.bg/karst2005). Конкурсът беше включен в програма на форума. На специална тържествена сесия в рамките на конференцията бяха връчени наградите на първите лауреати на конкурса, а най-добрите конкурсни творби бяха официално представени на изложба, организирана в Регионалната библиотека в град Шумен. Тази изложба по-късно беше експонирана и в други български градове (София, Габрово, Стара Загора).

КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ:

1. За ученици: 
1.1. До 12 г.:
– Рисунка или творба с природни материали 
1.2. Над 12 г.: 
– Плакат / Картичка  
2. За учители: 
– Моят необикновен урок   
3. За студенти: 
– Научно есе   
4. За природолюбители-фотографи: 
– Фотокомпозиция (от 3 до 5 снимки)

УЧАСТНИЦИ:

В първото издание на конкурса през 2005 г. участваха представители на България, Япония и Шотландия (UK). Извън регламента на конкурса, доцент Йошихиса Накано и негови студенти от Университета в Ямагучи представиха оригинална арт-композиция "Фантом в карста".

МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ:

Проф. дгн Вячеслав АНДРЕЙЧУК – председател (географ, Факултет Науки за Земята, Университет Шльонски, Сосновиец, Полша), Доц. д-р Йошихиса НАКАНО (художник, Университет в Ямагучи, Япония), Петър СТЕФАНОВ (географ, Географски институт при БАН, Фондация Център по карстология „Владимир Попов”, списание „ГЕОграфия `21”), Дарина ИВАНОВА (биолог, Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”, Шумен), Даниел ДИМОВ (художник, Шумен).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ

НАГРАДИ:

Международното жури присъди шест награди (3 първи, две втори и 1 трета) и 1 поощрение.

Първа награда:
- Kurumi Tawara, Shuho Cho, Yamaguchi prefecture, Япония - категория Рисунки: ”Дървото локуат (Eriobotrya japonica) в карста на Акиоши”
- Николина Георгиева, Чепеларе, България - категория Плакат: "Родопският карст"
- Val Vannet, Dunee, Шотландия (UK) - категория Моят необичаен урок: "Варовикови пейзажи в Национален парк Yorkshire Dales”

Почетни грамоти за оригинално представяне в конкурса бяха присъдени на групата деца от началното училище Shuho Cho в Япония, както и на Toshihiro Ueyama, Yoichi Katayama and Mayu Sato от Университета в Ямагучи, Япония за арт-композицията им "Фантом в карст".Наградният фонд за първото издание на конкурса беше осигурен от Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”

НАГРАДЕНИ КОНКУРСНИ ТВОРБИ