МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
„КАРСТ ПОД ЗАЩИТА – ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА”

Изложба (конкурсно издание 2015)

Изложба (конкурсни издания 2005 и 2012)

В изложбите на конкурса вземат участие и студенти на проф. Йошихиса Накано от Университета в Ямагучи. Те представят свои оригинални арт-композиции под общото заглавие „Фантом в карста”.

“Фантом в карста - І”
“Фантом в карста - II”
"Фантом в карста - III"

Важно: Подготвена е пътуваща излоба с отличени конкурсни творби, която се актуализира след всяко ново издание на конкурса. Тя се предоставя за експониране при определени условия.

 За контакти:  psgeo@abv.bg