Уважаеми участници в Петото издание на конкурса,
В подготовка е награждаването на отличените от Международното жури конкурсни творби. Техните автори ще получат оригинални награди, които са в процес на изработка от талантливи млади български скулптори-дизайнери. Наградите, придружени с Диплома ще бъдат изпратени на адресите на авторите, за което те ще бъдат предварително информирани. Наградените творби ще бъдат достъпни за разглеждане на сайта на конкурса, който в следващите дни ще бъде актуализиран. Допълнително ще бъдат качени и още 49 конкурсни творби, които също получиха високи оценки от членове на журито.
15 септември 2022 г.


Международно 7-членно жури (България, Германия, Полша, Чешка република) приключи оценяването на творбите от петото издание на конкурса. Отличени са 51 творби: 4 са класирани на първо място, 15 на второ място, 14 на трето място, а 18 са предложени за поощрение. Голяма награда не се присъжда.
Благодарим на членовете на журито за тяхната коректност и прецизно свършената работа.
Списък на отличените творби и техните автори
Официалното представяне на резултатите от петото издание на конкурса и награждаването на отличените автори е планирано за месец септември 2022 г. (датата ще бъде обявена допълнително)
22 юни 2022 г.


Приключи участието в Петото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. Въпреки тревожната ситуация вследствие пандемията от COVID-19 и войната в Украйна, са получени 145 конкурсни творби на 252 автори от 9 държави. Предстои тяхното оценяване от Международно жури по обявените 6 критерия. Окончателното класиране ще бъде известно след 12 юни 2022 г.
Приятно впечатление и в петото издание на конкурса прави активното българско участие: 76 творби на 87 автори.
Благодарим на всички участници в конкурса и им желаем успех в класирането. Искрено се надяваме, че карстът ще продължава да ги вдъхновява.

Списък на участниците

10 май 2022 г.Тържествената церемония, на която ще бъдат обявени резултатите от четвъртото издание на конкурса и ще бъдат наградени лауреатите в различните конкурсни категории, ще се състои на 29 септември 2019 г. (неделя) от 13:30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН. Награждаването ще се предхожда от представяне на резултатите от международните инициативи на специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, част от която е и конкурсът. Официалното откриване на изложбата с наградени творби от конкурса ще бъде в 17:00 ч. в Националния Природонаучен музей при БАН.
Очакваме ви.
19 септември 2019 г.


НАГРАДЕНИ ТВОРБИ В ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА "КАРСТ ПОД ЗАЩИТА - ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА"
И през 2019 г. повечето от получените 204 конкурсни творби излъчват оригиналност и искренна, завладяваща емоционалност. Международното жури отново беше изправено пред труден избор, особено при определянето на фаворитите в конкурсните категории.
След обобщаване на оценките на всеки член от журито (по предварително зададените 6 критерия на конкурса), бяха определени общо 37 награди (9 първи, 12 втори и 16 трети), разпределени в 12 конкурсни категории. Наградите се разпределят между участници от 11 държави: България (20 награди), Южна Корея (5), Черна гора (3), Русия (2) и Полша, Литва, Италия, Германия, Беларус, Армения и Индонезия (по 1). Допълнително са присъдени и 3 специални награди на творби на деца от детски градини (в Черна гора и България), участвали извън регламента. По преценка на журито, в четвъртото издание на конкурса не беше излъчен носител на Голямата награда за оригинално творческо постижение.

Носителите на първа награда бяха поканени като специални гости на Първото международно състезание за ученици „Карстът – последното бяло петно на планетата Земя” (4-9 август 2019 г., Тетевен). Участие осъществиха Анет Колева и Мира Димитрова от Варна (първа награда за рисунка за ученици до 12 г. възраст).
Церемонията по награждаването на лауреатите от конкурса е включена в тържествената сесия на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг” (http://prokarstterra.bas.bg/forum2019). Събитието ще се състои на 29 септември 2019 г., следобяд, в Голямата зала на Централната сграда на БАН в София. То включва и откриване на изложба с наградените творби, които след форума ще бъдат публикувани на сайта на конкурса. Всички предложени за награждаване участници в четвъртото конкурсно издание ще получат покана за церемонията.

* * *

За четвърти пореден път сме свидетели на сериозна подготовка и искрен ентусиазъм при изработването на конкурсните творби. Благодарим на всички участници в конкурса за тяхното достойно представяне и за прекрасните им творби. Оставаме с надеждата, че независимо от резултатите в класирането, те ще запазят своя интерес към карста и той ще продължава да ги вдъхновява.
Изказваме искрена благодарност на всички членове на международното жури за проявената от тях отговорност и висок професионализъм при класирането на конкурсните творби. Уважаеми колеги, за нас беше чест да работим с вас!

От името на организаторите на конкурса – Петър Стефанов
23 август 2019 г. Списък на наградените участници в четвъртото издание на конкурса (2019)


Оценяването и класирането на постъпилите творби в четвъртото издание на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията” приключи. Международно 9-членно жури (България, Полша, Германия, Япония) присъди първо място на 9 от конкурсните творби. Техните автори вече са уведомени и в рамките на наградния фонд на конкурса са поканени като специални гости на първото състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” (4-9 август, Тетевен).
Списък на класираните на първо място творби и техните автори
Официалното обявяване на лауреатите от конкурса и награждаването ще се извърши на 29 септември 2019 г. в Централната сграда на БАН в София. С отличените от журито творби ще бъде организирана изложба, а техните автори ще получат покана за церемонията. В края на август отличените творби и списъка на предложените за награди автори ще бъдат достъпни на сайта на конкурса.
7 юли 2019


Приключи участието в четвъртото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. Получени са 204 конкурсни творби на 256 автори от 14 държави. Предстои тяхното оценяване от Международно жури. Окончателното класиране ще бъде известно след 30 юни 2019 г.
Приятно впечатление в четвъртото издание на конкурса прави активното българско участие: 118 творби на 136 автори.
Лауреатите в конкурсните категории ще получат покани за участие като специални гости на първото ученическо международно състезание „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” (4-9 август 2019 г., Тетевен). Пребиваването им на състезанието ще бъде осигурено от наградния фонд на конкурса.
Благодарим на всички участници в конкурса за тяхното достойно представяне. Пожелаваме им успех в класирането. Искрено се надяваме, че карстът ще продължава да ги вдъхновява.

Списък на участниците
24 май 2019 г.


Във връзка с провеждането на международното състезание за ученици „Карстът – последното бяло петно на планетата Земя” и уточнената дата на международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг”, в сайта са въведени актуализации в някои от сроковете на конкурса за карста.
26 февруари 2019 г.


През август 2019 г. в България ще се проведе първото международно състезание за ученици „Карстът – последното бяло петно на планетата Земя”. Това е нова оригинална инициатива от образователната стратегия ProKARSTerra-Edu. Състезанието се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН с подкрепата на ЮНЕСКО. Лауреатите от 4-то издание на международния конкурс за карста ще получат възможност да присъстват като специални гости на състезанието - присъствието им ще бъде осигурено от наградния фонд на конкурса. За повече информация следете сайта на състезанието на адрес: http://prokarstterra.bas.bg/sci-competition
21 януари 2019


В края на 2018 г. са получени първите творби за четвъртото издание на конкурса. Авторите са от Индонезия. Желаем им успех в класирането! Очакваме следващите участници...
20 декември 2018


В НИГГГ-БАН се проведе двудневна Национална работна среща-дискусия „Иновативно образование чрез карста” (23-24 юни 2018 г.). На нея бяха представени и обсъдени инициативите на образователната стратегия ProKARSTerra-Edu, разработвана от Експерименталната лаборатория по карстология. Специално за участниците, във фоаето на НИГГГ-БАН бяха подредени две експозиции, от които едната с наградени творби от международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. http://www.bas.bg/иновативно-образование-чрез-карста/
25 юни 2018 г.


По покана на Дирекцията на Природен парк „Витоша” Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН се включи в Празника на детето (1 юни 2018 г.), организиран в Детския екостационар „Бели брези”. Беше представена експозицията „ProKARSTerra”, в която особен интерес предизвикаха наградените творби от Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”.
2 юни 2018 г.


Важно съобщение: Поради наложилото се преместване на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг” през 2019 г., срокът за участие в обявеното четвърто издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията” се удължава до 14 април 2019 г.
03.10.2017


Пътуващо училище за карста `2017: От 5 до 8 септември 2017 г. в моделни карстови територии в Северна България се проведе поредното Пътуващо училище за карста. То е организирано от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН в рамките на дейността „Иновативно обучение чрез карста” от проекта на БАН „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (Постановление на МС № 347, т. 5в. от 08.12.2016). Участваха 29 ученици и учители (по 7 учебни предмета), които заявиха трайни интереси към карста. Една от целите на Пътуващото училище беше да ги мотивира и подготви за успешно и оригинално участие в поредното четвърто издание на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. За повече информация: http://prokarstterra.bas.bg/travel-school/
11.09.2017


На 15 май е обявено четвъртото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. Той ще се проведе в традиционните 5 категории, като част от конкурсните рубрики са актуализирани и са добавени нови. Конкурсът се провежда в рамките на поредния Международен научно-практически форум „Защитени карстови територии - законодателство, туризъм, мониторинг” (ProKARSTerra`2018, София). Крайният срок за участие в конкурса е 14 май 2018 г. Циркулярно писмо-покана за участие ще бъде изпратено до различни институции и организации в България и по света. За допълнителна информация, моля разгледайте рубриките на този сайт и следете неговата актуализация.
15.05.2017


ОБЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА°

На 23.09.2015 г. в Голямата зала на БАН в София в тържествена обстановка бяха официално обявени резултатите от третото издание на конкурса и наградени лауреатите. Събитието е включено в програмата на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – обучение и образование” и беше уважено и от много чуждустранни гости, участници във форума. След награждаването последва откриване на изложба с отличени творби от конкурса, поместена в залите на Националния природонаучен музей – София. На изложбата със своя оригинална арт-инсталация „Фантом в карста ІІІ” отново участваха и студенти на проф. Йошиаса Накано от Университета в Ямагучи (Япония).
Наградите за третото издание на конкурса бяха осигурени от ЮНЕСКО (участие в Пътуващото лятно училище за карста в България, 22-31юли 2015) и от „Златна Панега цимент” АД – „Титан” България (оригинални статуетки с минерали и скални фрагменти). Всички наградените автори получиха и специални дипломи.
Следващото, четвърто издание на конкурса е планирано през 2017-2019 г. и ще бъде включено отново в програмата на авторитетен международен научно-приложен форум: „Защитени карстови територии - законодателство, туризъм, мониторинг” (ProKARSTerra`2018, София).
12.10.2015ПЪТУВАЩОТО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА КАРСТА (ЮНЕСКО) ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

То се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в типични карстови райони от Северна България. В него взеха участие 23 наградени автори и техни ръководители от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита-дар за поколенията”, в т.ч. новите носители на Голямата наградаот Черна гора. Другите наградени участници бяха от България, Германия, Латвия, Русия-Татарстан и Чешката република. По маршрута на Пътуващото училище бяха посетени 9 карстови пещери и редица други природни и културно-исторически обекти с национално и международно значение, разположени в карстови територии.
Повече информация за Пътуващото училище с оригинални впечатления на участниците и фотоилюстрации очаквайте на сайта на форума.
04.08.2015


НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ ОТ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА "КАРСТ ПОД ЗАЩИТА - ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА" ВЕЧЕ СА ИЗВЕСТНИ

Повечето от получените 142 конкурсни творби се отличават с оригиналност и искренна, завладяваща емоционалност. Това затрудни избора на членовете на международното 9-членно жури (България, Полша, Чешка република, Япония) , особено при определянето на фаворитите в конкурсните категории.
След обобщаване на оценките на всеки член от журито (по предварително зададените 6 критерия на конкурса), са определени общо 42 награди (9 първи, 16 втори и 17 трети), разпределени в 12 конкурсни категории. Допълнително са отличени с поощрение и други 24 творби, които ще бъдат включени в изложбата на конкурса, а техните автори ще получат почетен диплом.
За Голямата награда за оригинално творческо постижение членовете на журито номинираха 6 конкурсни творби от 3 различни категории. След обработката на резултатите и съгласуване с членовете на журито, Голямата награда в третото издание на конкурса се присъжда на 17-годишните гимназистки Даяна Мотика-Раонич и Аня Пьешивац (г. Жабляк, Черна гора) за техния проект „Карста на Дурмитор” (категория „Творба с природни материали”).
Официалното представяне на резултатите от конкурса и награждаването на победителите е планирано за 23 септември 2015 г. в София по време на тържествената сесия на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение”. Тя включва и откриване на изложба с наградените творби, които след форума ще бъдат публикувани на сайта на конкурса.
Отличените автори с Голямата награда и с Първа награда от съответните категории ще получат официална покана за участие в Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО), което ще се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в атрактивни карстови райони в България.
* * *
За трети пореден път станахме свидетели на сериозна подготовка и искрен ентусиазъм при изработването на конкурсните творби. Благодарим на всички участници в конкурса за тяхното достойно представяне и за прекрасните им творби. Оставаме с надеждата, че независимо от резултатите в класирането, те ще запазят своя интерес към карста и неговите тайни и той ще продължава да ги вдъхновява.
Изказваме искрена благодарност на всички членове на международното жури за проявената от тях отговорност и висок професионализъм при класирането на конкурсните творби. Уважаеми колеги, за нас беше чест да работим с вас!
От името на организаторите на конкурса - Петър Стефанов
12.06.2015


ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ПРИКЛЮЧИ

Третото издание на международния конкурс приключи. Участваха 161автори от 7 държави: България, Германия, Латвия, Руска федерация, Черна гора, Чешка република, Япония. Те представиха общо 142 конкурсни работи. След проверка за съответствие с регламента на конкурса, Организационният комитет ги предостави на международното жури за оценяване. Резултатите и класирането ще бъдат публикувани на сайта на конкурса на 12 юни 2012 г. Носителите на Голямата награда и на Първа награда от съответните конкурсни категории ще получат официална покана за участие в Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО), което ще се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в атрактивни карстови райони в България.
Благодарим на всички участници за проявения интерес и оригиналните творби и им желаем успех в класирането!


В третото издание на конкурса вече има участници от:


Очакваме и вас. Краен срок: 30 април 2015 г.


НОВИ НАГРАДИ ЗА КОНКУРСА

В края на 2014 г. ЮНЕСКО ни информира, че е одобрил българския проект „Пътуващо лятно училище за карста” по Програмата за участие 2014-2015 г. В този проект, представен от НИГГГ-БАН, е предвидено част от квотата на участниците в Пътуващото училище да бъде за получилите Първа награда в съответните категории на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. И така, освен носителят на Голямата награда, възможност да посетят уникални карстови обекти в България получават всички участници, класирани на първо място в конкурса.
Пътуващото училище ще се проведе през втората половина на м. юли 2015 г. по специално подготвен маршрут и ще има продължителност 10 дни. Всички разходи на участниците в България ще се поемат от организаторите на конкурса, които са и автори на проекта на ЮНЕСКО.
Очаквайте допълнителна информация.


ПОЛУЧЕНИ СА ПЪРВИТЕ КОНКУРСНИ ТВОРБИ

На 13 февруари 2015 г. от Ростов на Дон (Руска федерация) получихме първите две конкурсни работи. Очакваме следващите – краен срок: 30 април 2015 г.!