Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО) приключи успешно

То се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в типични карстови райони от Северна България. В него взеха участие 23 наградени автори и техни ръководители от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита-дар за поколенията”, в т.ч. новите носители на Голямата награда от Черна гора. Другите наградени участници бяха от България, Германия, Латвия, Русия-Татарстан и Чешката република. По маршрута на Пътуващото училище бяха посетени 9 карстови пещери и редица други природни и културно-исторически обекти с национално и международно значение, разположени в карстови територии.
Повече информация за Пътуващото училище с оригинални впечатления на участниците и фотоилюстрации очаквайте на сайта на форума.

04.08.2015


НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ ОТ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА "КАРСТ ПОД ЗАЩИТА - ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА" ВЕЧЕ СА ИЗВЕСТНИ

Повечето от получените 142 конкурсни творби се отличават с оригиналност и искренна, завладяваща емоционалност. Това затрудни избора на членовете на международното 9-членно жури (България, Полша, Чешка република, Япония) , особено при определянето на фаворитите в конкурсните категории.
След обобщаване на оценките на всеки член от журито (по предварително зададените 6 критерия на конкурса), са определени общо 42 награди (9 първи, 16 втори и 17 трети), разпределени в 12 конкурсни категории. Допълнително са отличени с поощрение и други 24 творби, които ще бъдат включени в изложбата на конкурса, а техните автори ще получат почетен диплом.
За Голямата награда за оригинално творческо постижение членовете на журито номинираха 6 конкурсни творби от 3 различни категории. След обработката на резултатите и съгласуване с членовете на журито, Голямата награда в третото издание на конкурса се присъжда на 17-годишните гимназистки Даяна Мотика-Раонич и Аня Пьешивац (г. Жабляк, Черна гора) за техния проект „Карста на Дурмитор” (категория „Творба с природни материали”).
Официалното представяне на резултатите от конкурса и награждаването на победителите е планирано за 23 септември 2015 г. в София по време на тържествената сесия на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение”. Тя включва и откриване на изложба с наградените творби, които след форума ще бъдат публикувани на сайта на конкурса.
Отличените автори с Голямата награда и с Първа награда от съответните категории ще получат официална покана за участие в Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО), което ще се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в атрактивни карстови райони в България.
* * *
За трети пореден път станахме свидетели на сериозна подготовка и искрен ентусиазъм при изработването на конкурсните творби. Благодарим на всички участници в конкурса за тяхното достойно представяне и за прекрасните им творби. Оставаме с надеждата, че независимо от резултатите в класирането, те ще запазят своя интерес към карста и неговите тайни и той ще продължава да ги вдъхновява.
Изказваме искрена благодарност на всички членове на международното жури за проявената от тях отговорност и висок професионализъм при класирането на конкурсните творби. Уважаеми колеги, за нас беше чест да работим с вас!

От името на организаторите на конкурса -
Петър Стефанов

12.06.2015


ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ПРИКЛЮЧИ

Третото издание на международния конкурс приключи. Участваха 161 автори от 7 държави: България, Германия, Латвия, Руска федерация, Черна гора, Чешка република, Япония. Те представиха общо 142 конкурсни работи. След проверка за съответствие с регламента на конкурса, Организационният комитет ги предостави на международното жури за оценяване. Резултатите и класирането ще бъдат публикувани на сайта на конкурса на 12 юни 2012 г. Носителите на Голямата награда и на Първа награда от съответните конкурсни категории ще получат официална покана за участие в Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО), което ще се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в атрактивни карстови райони в България.

Благодарим на всички участници за проявения интерес и оригиналните творби и им желаем успех в класирането!


В третото издание на конкурса вече има участници от:


Очакваме и вас. Краен срок: 30 април 2015 г.


НОВИ НАГРАДИ ЗА КОНКУРСА

В края на 2014 г. ЮНЕСКО ни информира, че е одобрил българския проект „Пътуващо лятно училище за карста” по Програмата за участие 2014-2015 г. В този проект, представен от НИГГГ-БАН, е предвидено част от квотата на участниците в Пътуващото училище да бъде за получилите Първа награда в съответните категории на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. И така, освен носителят на Голямата награда, възможност да посетят уникални карстови обекти в България получават всички участници, класирани на първо място в конкурса.
Пътуващото училище ще се проведе през втората половина на м. юли 2015 г. по специално подготвен маршрут и ще има продължителност 10 дни. Всички разходи на участниците в България ще се поемат от организаторите на конкурса, които са и автори на проекта на ЮНЕСКО.
Очаквайте допълнителна информация.


ПОЛУЧЕНИ СА ПЪРВИТЕ КОНКУРСНИ ТВОРБИ

На 13 февруари 2015 г. от Ростов на Дон (Руска федерация) получихме първите две конкурсни работи.
Очакваме следващите – краен срок: 30 април 2015 г.!