С името на конкурса...

Името на конкурса беше избрано за първия Тематичен образователен маршрут за карста в Природен парк „Шуменско плато”. Той се изгради по проект „Природен парк „Шуменско плато” – европейски парк на бъдещето”, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Шуменското плато е моделен карстов район в дългосрочната научно-изследователска програма за изучаване на карстогенезиса в България, която се разработва в НИГГГ-БАН. В резултат на ползотворното сътрудничество, Дирекцията на ПП „Шуменско плато” е партньор и на конкурса от 2005 г.

Тематичен маршрут „Карст под защита – дар за поколенията” в ПП „Шуменско плато”

По тематичния маршрут беше проведена и теренната работа на специализирания образователен семинар „ProKARSTerra-Еdu – Учене през целия живот” (2-3 ноември 2013 г., Шумен), финансиран от ЮНЕСКО по Програмата за участие 2012-2013 г.

Снимки


Представителна изява "Карст под защита- дар за поколенията" на врачански ученици

През 2011 г. в ЕГ "Йоан Екзарх", Враца е сформиран Клуб "ГЕО", който е част от проект УСПЕХ. Инициатор и ръководител на клуба е Цветелина Ценова-Костадинова, старши учител по география и икономика. Първоначално в „ГЕО” членуват ученици от 11 клас, които имат интерес към природата и походите в планината. Акцент в работата на клуба са карстовите процеси и форми – тема, която бързо увлича и други ученици от училището. През 2015 г. „ГЕО” прие най-младия си член - петокласник. И независимо, че участниците са от различни класове и на различна възраст, обединява ги любовта към природата и пътешествията, а интересът към карста продължава да разпалва любознателността и копнежа им към откривателство...

Представителните изяви на „ГЕО” през годините са свързани с изложби за карста в родния край, а така също и с презентации с учебна цел, посветени на карстовия процес и карстовите форми. Една от тези презентации беше показана в София на форума ProKARSTerra`2014 (2 юни 2014 г.), проведен в рамките на Юбилейната програма „145 години БАН”.

За втората половина на м. март 2015 г. клуб „ГЕО” подготвя представителна изява под надслов "Карст под защита- дар за поколенията". Тя ще бъде в ЕГ "Йоан Екзарх", Враца. Ще има изненади, а публиката и гостите ще научат по подходящ начин защо в карстовите терени стопанските дейности трябва внимателно да се подбират...

Снимки