Международният конкурс „КАРСТ ПОД ЗАЩИТА – ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА” e българска инициатива и се провежда от 2005 г. Той се организира от Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН и Фондация Център по карстология „Владимир Попов”. През 2012 г. конкурсът получи подкрепата на ЮНЕСКО.

По традиция конкурсът се провежда в рамките на международни форуми за защитените карстови територии и е включен в техните програми. Настоящето трето издание на конкурса е включено в програмата на Международния научен форум „Защитени карстови територии – образование и обучение” (вж. Програма).

КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ

1. За ученици: 
1.1. До 12 г.: 
— Рисунка или творба с природни материали 
1.2. Над 12 г.: 
— Рисунка / Творба с природни материали 
— Плакат / Картичка 
— Есе
— Мултимедийна презентация / Видеоклип

2. За учители:
— Моят необикновен урок 
— Нашият ученически проект

3. За студенти: 
— Научно есе / Мултимедийна презентация
— Рисунка / Картина живопис
— Карикатура 
— Арт-инсталация

4. За природолюбители (без възрастови ограничения): 
— Фотокомпозиция (от 3 до 5 снимки)
— Филм  
— Рисунка / Картина живопис 
— Карикатура

Краен срок за участие: 30 април 2015 г.

Оценяването на конкурсните творби се извърша от Международно жури по шест предварително регламентирани критерия.
Условията за участие и наградите са публикувани в сайта на конкурса на адрес:
http://www.prokarstterra.bas.bg/competition и в разпространената покана за участие.