ПИСМА-ПОКАНИ

Всеки участник в конференцията може да поиска писмо-покана от организационния комитет, като използва посочените адресите за контакти: forum2015@abv.bg, forum2015@prokarstterra.bas.bg

Искането трябва да съдържа следната информация:

Писмото-покана, написано на официалната бланката на конференцията и подписано от председателя на организационния комитет, ще бъде изпратено на посочения от участника електронен адрес.