РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

Регистрационната такса зависи от формата на участие:


Според избраната форма за участие таксата включва*:

* В таксата са включени също организационни разходи и ДДС 20%.

Пенсионерите и студентите/докторантите се регистрират с актуален документ, удостоверяващ техния статут. В случай на отказ от участие, приведената такса не се възстановява. Внасянето на регистрационните такси започва от 8 юни 2015 г. Моля, следете съответните срокове.

Начин на заплащане на таксата:
1. С банков превод (на банкова сметка на НИГГГ-БАН ) в евро (EUR): 
София, УниКредит Булбанк, КФ София, Иван Вазов; 
IBAN: BG78 UNCR 7630 3400 0012 23 
BIC: UNCRBGSF
Основание за превод: Форум 2015 

Таксата правоучастие не включва банковата комисионна.
Доклади, за които до 23 август 2015 г. не е платена регистрационна такса, няма да бъдат публикувани в сборника.

2. На място по време на конференцията (за участници без доклади/постери!) 
- в брой (BGN или EUR). 
На заплатилите ще се издава официален документ (фактура).
В регистрационната такса не са включени:
  1. Пътуването до и от София и разходите за настаняване и храна (с изключение на освежителни напитки по време на сесиите на конференцията и на еднодневната тематична екскурзия).
  2. Гала-вечерята на 26 септември 2015 г. (детайлите ще бъдат поместени на уебсайта на по-късен етап)
  3. Екскурзията след конференцията (за предварителна заявка и регистрация, моля, вижте важните дати на конференцията. Допълнителна информация за екскурзията ще се помества при актуализациите на уебсайта).
  4. Книгата „Защитени карстови територии – Учене през целия живот” с избрани доклади и документи от форума, която ще бъде публикувана след конференцията. Тя ще се получава по предварителна заявка.