регистрация за участие

За регистрация за участие в конференцията
моля, попълнете:

формата - DOC формат или формата - PDF формат /ако полетата не се показват като активни за попълване първо запазете формата на компютъра си/

и изпратете на е-мейл адресите:
forum2015@abv.bg,
forum2015@prokarstterra.bas.bg