Новини

Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО) приключи успешно

То се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в типични карстови райони от Северна България и включи 35 участници. Те са представители на 7 държави (България - 21, Албания - 1, Германия - 2, Латвия - 2, Русия-Татарстан - 3, Черна гора - 4, Чешка република - 2). Освен наградени автори от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита-дар за поколенията”, в екипа участваха 11 ученици, учители, студенти и докторанти с доказани интереси към карста.

По маршрута на Пътуващото училище бяха посетени 9 карстови пещери, 4 природни парка с карстови територии („Врачански Балкан”, „Русенски Лом”, „Шуменско плато”, „Златни пясъци”), редица карстови природни забележителности и местности, културно-исторически паметници в карстови райони (в т.ч. Националните историко-археологически резервати „Ивановски скални църкви” и „Мадара” от Световното културно наследство на ЮНЕСКО), палеокарстови разкрития, обекти от морския карст и други. Проведоха се и интересни работни срещи с представители на местната общност. Лекционната част включи презентации и теренни демонстрации с научно-изследователска апаратура. Всички участници в Пътуващото училище за карста получиха оригинално свидетелство.

Независимо от много високите юлски температури, в екипа цареше свежа атмосфера на приятелство и положителни емоции. Създадените контакти между участниците са предпоставка за бъдещо ползотворно сътрудничество.

Повече информация с оригинални впечатления на участниците и фотоилюстрации очаквайте на сайта на форума - Пътуващо училище.

Експериментално проведеното Пътуващо училище за карста с участници от различни възрастови, образователни, професионални и национални групи доказа по неоспорим начин необходимостта и перспективността на тази форма на обучение за карста. Резултатите ще бъдат обобщени и представени в доклади на Международната научно-практическата конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение” (София, 23-26 септември 2015 г.)

04.08.2015 г.
Наградени творби от третото издание на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”

Международно 9-членно жури (България, Полша, Чешка република, Япония) класира по предварително зададените 6 критерия конкурсните творби и определи 42 награди (9 първи, 16 втори и 17 трети), разпределени в 12 конкурсни категории. С Поощрение са отличени и други 24 творби, които ще бъдат включени в изложбата на конкурса, а техните автори ще получат почетен диплом.

Голямата награда за оригинално творческо постижение се присъжда на 17-годишните гимназистки Даяна Мотика-Раонич и Аня Пьешивац (г. Жабляк, Черна гора) за техния проект „Карста на Дурмитор” (категория „Творба с природни материали”).

Официалното представяне на резултатите от конкурса и награждаването на авторите на отличените творби е планирано за 23 септември 2015 г. в София по време на тържествената сесия на научно-практическия форум „Защитени карстови територии – образование и обучение”. Ще бъде открита и изложба с наградените творби.

Носителите на Голямата награда и на Първа награда от съответните категории ще получат официална покана за участие в Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО), което ще се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в атрактивни карстови райони в България.

Благодарим на всички участници в конкурса за тяхното достойно представяне и за завладяващата емоционалност в творбите им. Оставаме с надеждата, че независимо от резултатите в класирането, те ще запазят своя интерес към карста и неговите тайни и той ще продължава да ги вдъхновява. Изказваме искрена благодарност на всички членове на международното жури за проявената от тях отговорност и висок професионализъм при класирането на конкурсните творби.

От името на организаторите на конкурса -
Петър Стефанов

12.06.2015 г.
Допълнителна възможност за подаване заявка за участие в конференцията

По молба на част от участниците в конференцията, Организационният комитет удължава срока за заявки и абстракти до 28 юни 2015.

01.06.2015 г.


Третото издание на международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията” приключи.

Участваха 161 автори от 7 държави: България, Германия, Латвия, Руска федерация, Черна гора, Чешка република, Япония. Списъкът на участниците е публикуван на сайта на конкурса: http://www.prokarstterra.bas.bg/competition/news.html. Те представиха общо 142 конкурсни работи. След проверка за съответствие с регламента на конкурса, Организационният комитет ги предостави на международното жури за оценяване. Резултатите и класирането ще бъдат публикувани на сайтовете на конкурса и на форума на 12 юни 2012 г. Носителите на Голямата награда и на Първа награда от съответните конкурсни категории ще бъдат поканени за участие в Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО), което ще се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в атрактивни карстови райони в България.
Благодарим на всички участници за проявения интерес и оригиналните творби и им желаем успех в класирането!

15.05.2015 г.