За пътуващото училище за карста

ЦЕЛ: В реалните условия на защитени карстови територии в България да се провежда специализирано теренно обучение (с демонстрации на интердисциплинарни методи на изследвания) на учители, ученици, студенти и докторанти с подчертани интереси към карста.

Осъществява се на базата на:

  • специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu и нейните инициативи;
  • научно-изследователския опит и оборудване на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН;
  • установеното сътрудничество и партньорство, вкл. международно на НИГГГ-БАН;
  • изградената туристическа инфраструктура на Националните и Природните паркове и на благоустроените пещери в България.