Пътуващо училище за карста

Пътуващото училище за карста е инициатива на Експериментална лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН. То е оригинална форма за теренно обучение и е част от разработената от Лабораторията специализирана образователна стратегия ProKARSTerra-Edu. Първото Пътуващо училище за карста е организирано и проведено в Северна България през юли 2015 г. със съдействието на ЮНЕСКО (Програма за участие 2014-2015).

* Проектът „Пътуващо лятно училище за карста” на НИГГГ-БАН е финансиран по Програмата за участие 2014-2015 на ЮНЕСКО (№ BG 7290115062).