Регламент за участие

Критерии:

  • Заявен и потвърден (вкл. документално) траен интерес към карстовата тематика в дейността на Асоциираните училища към ЮНЕСКО;
  • Ангажиране (за учители) с активна работа с ученици (вкл. проектна и извънкласна) по различни аспекти на карста и защитените карстови територии;
  • Участие в третото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”;
  • заявен и потвърден с университетски и дисертационни разработки (за студенти и докторанти) траен интерес към карстовата тематика.

Брой на участниците: 30

Работни езици: български, английски, руски.

Участниците са приканени да подготвят свои презентации и/или нагледни материали за работата си в областта на карста, с които да се представят във Вечерите на споделения опит. За целта е осигурена необходимата мултимедийна презентационна техника.