Пътуващо училище за карста

Адрес за кореспонденция

Национален институт по  геофизика, геодезия и география  - БАН 	
ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3 
София - 1113 	 
тел. 02 979 33 75
e-mail: p_stefanov@prokarstterra.bas.bg