Маршрут и програма

Обща дължина на маршрута – ок. 1800 км.
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 22 - 31 юли 2015 г.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 10 дни 
ТРАНСПОРТ: автобус (лицензирана транспортна фирма) 
КРАЙНИ ТОЧКИ: 
Тръгване – София (22.07.2015, 9:00 ч.) 
Връщане – София (31.07.2015, ок. 18:00 ч.) 

Категории защитени природни и културно-исторически обекти, включени в маршрута:

ПЗ – природна забележителност
ЗМ – защитена местност
ПП – природен парк
АР – архитектурен резерват
НАПК - национален архитектурен паметник на културата
ЮНЕСКО – обект от Световното културно наследство на ЮНЕСКО
Ден 1 (22 юли, сряда): София – Лакатнишки скали (ЗМ) – пещера Темната дупка (ПЗ) - Зверино - Черепишки манастир – скален феномен Ритлите (ПЗ) – Враца – Природозащитен център „Натура” на ПП ”Врачански Балкан” – скален феномен Вратцата (ПЗ) - Туристически комплекс Леденика
 • Инструктаж за безопасност при теренни наблюдения и посещения в пещери.
 • Теренни лекции за обектите по маршрута.
 • Работна среща с представители на ПП „Врачански Балкан”.
 • Вечер на запознанството.
Ден 2 (23 юли, четвъртък): ПП „Врачански Балкан” - туристическа електрифицирана пещера Леденика (ПЗ) – Враца – скален феномен Божият мост (ПЗ) - Ботевград - Ловеч – АР „Средновековна крепост и квартал Вароша”
 • Теренни лекции за обектите по маршрута.
 • Вечер на споделения опит.
Ден 3 (24 юли, петък): Ловеч – Деветашка пещера (ПЗ) - Пропастна пещера Голяма Гарваница – Крушуна – Крушунска бигорна каскада (ПЗ „Маарата”) – Ловеч
 • Теренни лекции за стопанското използване на пещери (на примера на Деветашката пещера)
 • Теренни лекции с демонстрации на интердисциплинарни теренни проучвания в Крушунска карстова геосистема. Посещения на обекти от повърхностния карстов комплекс и на пещери (Черната пещ, пропастта Голяма Гарваница). Демонстративни хидрохимични опробвания по профила на Крушунската бигорна каскада.
 • Вечер на споделения опит.
Ден 4 (25 юли, събота): Ловеч – пещера Мандрата (Лъдженска пещера) - Бяла – Две могили – туристическа електрифицирана пещера Орлова чука (ПЗ) - Божичен
 • Теренни лекции за обектите по маршрута.
 • Демонстрации на съвременни техники за проникване в пещери (с елементи на начално обучение)
 • Вечер на споделения опит.
Ден 5 (26 юли, неделя): Божичен – Бесарбово - действащ скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски” – ПП „Русенски Лом” - Нисово (Информационен център „Защитена зона Ломовете”) – АР „Ивановски скални църкви” (ЮНЕСКО) – АР „Средновековен град Червен” –– Божичен
 • Специализирани лекции за светилищата и духовните центрове в карста.
 • Работна среща с Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом”.
 • Цикъл лекции за карста в България и карстовите геосистеми (в конферентната зала на информационния център).
 • Представяне на участниците – презентации, разработки, добри практики (в конферентната зала на информационния център).
 • Вечер на участниците
Ден 6 (27 юли, понеделник): Божичен – Ветово - разрез на палеокарстовия комплекс при откритите рудници за каолин – Шумен – Информационен център на ПП „Шуменско плато” – АР „Мадара” (ЮНЕСКО) и Мадарски скални венци (ЗМ) – Голямата базилика (АР "Плиска") – Шумен
 • Наблюдения на разрези на палеокарстов релеф и погребани почви в рудниците за каолин. Теренни лекции за палеокарста в България и за каолиновите находища.
 • Работна среща с Дирекцията на ПП „Шуменско плато”.
 • Специализирани теренни лекции за посетените исторически обекти и за ролята на карста в българската история.
Ден 7 (28 юли, вторник): Шумен – ПП „Шуменско плато” - АР „Шуменска крепост” – карстов валог над пещерата Бисерна – карстов извор Зандана – Информационен център на ПП „Шуменско плато” – карстова увала Бостанлъка с Тайните понори (пропастна пещера) – скално светилище и манастир „Момина скала” („Момата”) – Троица - Шумен
 • Теренни демонстрации и дискусии по изградения научно-познавателен маршрут „Карст под защита – дар за поколенията” в Природен парк „Шуменско плато”. Беседи за карстовата геосистема Бисерна. Наблюдения на експериментални лизиметрични площадки – специализирани лекции за особеностите на почвено-растителната покривка в карстов терен. Посещение на пещерата Бисерна и запознаване с модела на интегриран мониторинг в пещерната система.
 • Цикъл лекции за карста в България и в Шуменското плато (в Информациония център на Парка).
 • Презентации на участниците (в Информациония център на Парка).
 • Дискусионна вечер, посветена на образователната стратегия ProKARSTerra-Edu (в конферентната зала на хотела).
Ден 8 (29 юли, сряда): Шумен – скален феномен „Побити камъни” (ЗМ) – НАПК „Аладжа манастир” (ЗМ) – ПП „Златни пясъци” (Посетителски наблюдателен център) – АР „Крепост Калиакра” – АР „Яйлата” (ЗМ) – морски брегови карстови форми край Тюленово – Шумен
 • Теренни беседи и лекции за посетените обекти по маршрута.
 • Работна среща с Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци”.
 • Специализирани лекции и наблюдения на морския карстов морфоложки комплекс.
Ден 9 (30 юли, четвъртък): Шумен – Велико Търново – туристическа електрифицирана пещера Бачо Киро (ПЗ) – Дряновски манастир – Севлиево – Троян.
 • Теренни беседи за карста в инверсното плато Стражата. Посещение на пещерата Бачо Киро и лекция за резултатите от провеждания мониторинг в нея.
 • Работна среща с представители на местната общественост в Троян.
 • Специализирано анкетиране на участниците в Пътуващото лятно училище.
 • Връчване на свидетелства на участниците.
 • Прощална вечер.
Ден 10 (31 юли, петък): Троян – туристическа електрифицирана пещера Съева дупка (ПЗ) - Завод „Златна Панега Цимент” АД (Титан България) - карстов извор Глава Панега (ПЗ) - София.
 • Теренни лекции за Брестнишката карстова геосистема. Посещение на пещерата Съева дупка и представяне на резултати от мониторинга в нея. Дискусии за възможностите за обучение в пещерна среда.
 • Работна среща в циментовия завод „Златна Панега”. Представяне на технологията за производството на цимент.
 • Наблюдение на Глава Панега - най-големия събран карстов извор в България (тип воклюз).

Избраните моделни карстови райони, включени в този маршрут, са типични за българския карст. Те представят неговото разнообразие и най-важни особености. По пътя между моделните карстови райони са посетени и редица други природни и културно-исторически обекти, които разшириха кръгозора на участниците за географията и историята на България.