Целеви групи

  • Учители и ученици от Асоциираните училища към ЮНЕСКО, разработващи теми с карстова тематика;
  • Учители и ученици от всички други училища, които работят в областта на карста;
  • Студенти/дипломанти и докторанти с трайни интереси към карстовата тематика;
  • Лауреати в третото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията” (те са обявени на 12 юни 2015 г. и са поканени с официално писмо за участие в Пътуващото училище).

Участниците са от различни възрастови групи и от различни държави, с различно образование и са обучавани по различни образователни системи. Това създаде предпоставки за активна и непринудена дискусия и обмяна на опит и добри практики.