ProKARSTerra-Edu

Специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu е инициатива на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН. Тя се разработва от 2010 г. (в рамките на международния проект на Фонд „Научни изследвания” ProKARSTerra) в сътрудничество с Япония и Чешката република, а от 2012 г. се подкрепя и от ЮНЕСКО чрез два последователни проекта по Програмата за участие (2012-2013 и 2014-2015 г.). Стратегията се основава на интеграцията между научно-изследователската концепция за карстовите геосистеми и образователната концепция „Учене през целия живот” (на примера на моделни защитени карстови територии). Благоприятна основа за нейното осъществяване е широкото разпространение на изключително разнообразен карст в България и мрежата от защитени карстови територии, както и разработени моделни карстови геосистеми на НИГГГ-БАН. Пътуващото лятно училище за карста като перспективна форма за теренно обучение е включено в програмата на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение” (България, 2015 г.).