Впечатления на участниците в Пътуващото лятно училище за карста пред Международен форум в София (23-26 септеври 2015)

От 23 до 26 септември 2015 г. в София се проведе третата поредна научно-практическа конференция за защитените карстови територии с организатор Експерименталната лабораторията по карстология на НИГГГ-БАН. Конференцията, както и Пътуващото лятно училище за карста и третото издание на международния конкурс „Карст под защита, дар за поколенията”, са включени в програмата на Международния форум „Защитени карстови територии – образование и обучение” (ProKARSTerra`2015). В конференцията се включиха и 22 от участниците в Пътуващото училище за карста. Те представиха общо 13 доклада. Презентациите на българските ученици силно впечатлиха присъстващите със своята искрена емоционалност от преживяното по време на училището за карста. За съжаление, въпреки заявеното желание в конференцията в София не успяха да се вслючат и представителите на Латвия, Чешката република и Черна гора.

Списък на изнесените доклади/презентации от участници в Пътуващото лятно училище за карста

03.10.2015 г.

Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО) приключи успешно

То се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в типични карстови райони от Северна България и включи 35 участници. Те са представители на 7 държави (България - 21, Албания - 1, Германия - 2, Латвия - 2, Русия-Татарстан - 3, Черна гора - 4, Чешка република - 2). Освен наградени автори от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита-дар за поколенията”, в екипа участваха 11 ученици, учители, студенти и докторанти с доказани интереси към карста.
По маршрута на Пътуващото училище бяха посетени 9 карстови пещери, 4 природни парка с карстови територии („Врачански Балкан”, „Русенски Лом”, „Шуменско плато”, „Златни пясъци”), редица карстови природни забележителности и местности, културно-исторически паметници в карстови райони (в т.ч. Националните историко-археологически резервати „Ивановски скални църкви” и „Мадара” от Световното културно наследство на ЮНЕСКО), палеокарстови разкрития, обекти от морския карст и други. Проведоха се и интересни работни срещи с представители на местната общност. Лекционната част включи презентации и теренни демонстрации с научно-изследователска апаратура. Всички участници в Пътуващото училище за карста получиха оригинално свидетелство.

Независимо от много високите юлски температури, в екипа цареше свежа атмосфера на приятелство и положителни емоции. Създадените контакти между участниците са предпоставка за бъдещо ползотворно сътрудничество.

Експериментално проведеното Пътуващо училище за карста с участници от различни възрастови, образователни, професионални и национални групи доказа по неоспорим начин необходимостта и перспективността на тази форма на обучение за карста. Резултатите ще бъдат обобщени и представени в доклади на Международната научно-практическата конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение” (София, 23-26 септември 2015 г.)

04.08.2015 г.

Наградени творби от третото издание на международния конкурс
„Карст под защита – дар за поколенията”

Международно 9-членно жури (България, Полша, Чешка република, Япония) класира по предварително зададените 6 критерия конкурсните творби и определи 42 награди (9 първи, 16 втори и 17 трети), разпределени в 12 конкурсни категории. С Поощрение са отличени и други 24 творби, които ще бъдат включени в изложбата на конкурса, а техните автори ще получат почетен диплом.

Голямата награда за оригинално творческо постижение се присъжда на 17-годишните гимназистки Даяна Мотика-Раонич и Аня Пьешивац (г. Жабляк, Черна гора) за техния проект „Карста на Дурмитор” (категория „Творба с природни материали”).
Официалното представяне на резултатите от конкурса и награждаването на авторите на отличените творби е планирано за 23 септември 2015 г. в София по време на тържествената сесия на научно-практическия форум „Защитени карстови територии – образование и обучение”. Ще бъде открита и изложба с наградените творби.

Носителите на Голямата награда и на Първа награда от съответните категории ще получат официална покана за участие в Пътуващото лятно училище за карста (ЮНЕСКО), което ще се проведе от 22 до 31 юли 2015 г. в атрактивни карстови райони в България.
Благодарим на всички участници в конкурса за тяхното достойно представяне и за завладяващата емоционалност в творбите им. Оставаме с надеждата, че независимо от резултатите в класирането, те ще запазят своя интерес към карста и неговите тайни и той ще продължава да ги вдъхновява. Изказваме искрена благодарност на всички членове на международното жури за проявената от тях отговорност и висок професионализъм при класирането на конкурсните творби.
От името на организаторите на конкурса - Петър Стефанов

12.06.2015 г.