Пътуващо училище за карста 2015

Първото Пътуващо училище за карста в България (22-31 юли 2015 г.) се проведе под егидата на ЮНЕСКО* и имаше международен статут на участие, който включи и лауреати от Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. Пътуващото училище е част от програмата на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – образование и обучение” (България, 2015 г.).
*Проектът „Пътуващо лятно училище за карста” на НИГГГ-БАН е финансиран по Програмата за участие 2014-2015 на ЮНЕСКО (№ BG 7290115062).