Финансови разходи

По време на Пътуващото училище, по проекта на ЮНЕСКО са поети следните разходи на участниците:

  • Транспорт по маршрута (автобус)
  • Храна (закуска, обяд, вечеря)
  • Нощувки (в хотел)

Всички допълнителни разходи са за сметка на участниците.

Забележка: Съгласно действащото законодателство в България, поетите от организаторите разходи на участниците са съобразени с Наредбата за служебните командировки в страната.
За учениците са приложени и разпоредбите на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организацията и реализацията на пътувания с учебна цел.

След сформирането на състава, всеки участник получи допълнителни инструкции относно личната подготовка за участие в Пътуващото училище.