Участници в пътуващото училище за карста

В Пътуващото училище се включиха 34 участници
(вкл. 3 лектори) от 7 държави:
България - 20,
Албания - 1,
Германия - 2,
Латвия - 2,
Татарстан, Руска федерация - 3,
Черна гора - 4,
Чешка република - 2.
Освен наградени автори от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита - дар за поколенията”, в екипа участваха и 11 ученици, учители, студенти и докторанти с доказани интереси към карста.

Списък на участниците