ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Предвид спецификата на карста и неговата ярко изразена интердисциплинарност, участващите учители по различни учебни предмети и с различна професионална специализация ще имат възможност в реалните условия на посещаваните територии да обсъдят различни варианти за междупредметни връзки чрез темата карст.