ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

По време на Пътуващото училище се поемат по проекта следните разходи на участниците:

Всички допълнителни разходи са за сметка на участниците.

Забележка: Съгласно действащото законодателство в България, поетите от организаторите разходи на участниците са съобразени с Наредбата за служебните командировки в страната.

За учениците ще се приложат и разпоредбите на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организацията и реализацията на пътувания с учебна цел.

След сформирането на състава, всеки участник ще получи допълнителни инструкции относно личната подготовка за участие в училището.