РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Критерии:

Брой на участниците: 35

Работни езици: български, английски, руски.

Участниците се приканват за подготвят свои презентации и/или нагледни материали за работата си в областта на карста, с които да се представят във Вечерите на споделения опит. За целта ще бъде осигурена необходимата мултимедийна презентационна техника.