ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Участниците ще бъдат от различни възрастови групи и от различни държави, с различно образование и обучавани по различни образователни системи. Това създава предпоставки за активна и непринудена дискусия и обмяна на опит и добри практики.