Брестнишка карстова геосистема

Брестнишка карстова геосистема, Северна България (площ ок. 60 км2, от които 26 км2 затворена безотточна територия). Развита е в поречието на р. Вит и е представителна за класическия карст в България. Карстовият релеф е изграден от типични карстови форми - пълен повърхностен комплекс и над 50 карстови пещери от различен тип. В геосистемата циркулират повърхностни и подземни карстови води, между които се осъществяват сложни връзки и са формирани класически за карста хидрогеоложки зони. В карстовия ландшафт се открояват и специфични карстови феномени, някои от които са обявени за защитени територии. Между тях е пещерата Съева дупка - една от най-посещаваните благоустроени туристически пещери в България, и карстовият извор Глава Панега – най-големият в България (ср. дебит 3765 л/сек).

Геосистемата обхваща територии от 2 общини: Ябланица и Тетевен в Ловешка област, с различни типове земеползване. В карстовия терен се извършват разнообразни стопански дейности, вкл. промишлено производство (циментов завод). Последиците от тези дейности са добре видими и много от тях са ярки примери на антропогенно предизвикани заплахи за крехката и уязвима карстова среда.

Брестнишката карстова геосистема е моделна в научно-изследователската програма на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН. На територията на геосистемата е изградена мрежа за интегриран мониторинг, вкл. инструментален в пещерна среда. Станциите за мониторинг, както и специализираната портативна апаратура на Лабораторията, ще бъдат използвани при теренната работа, планирана в състезанието.

Изборът на Брестнишката карстова геосистема предполага лесна и бърза транспортна достъпност до района на състезанието (ок. 100 км от София, в т.ч. 80 км по магистрала). Многото атрактивни карстови обекти на нейна територия ще провокират креативност в участниците, а комбинацията от разнообразни природни и исторически забележителности предполага богата културна програма в рамките на състезанието.