Брестнишка карстова геосистема

Брестнишка карстова геосистема (площ ок. 60 км2, от които 26 км2 затворена безотточна територия) е развита в поречието на р. Вит и е представителна за класическия карст в България. Карстовият релеф е изграден от типични карстови форми - пълен повърхностен комплекс и над 50 карстови пещери от различен тип. В геосистемата циркулират повърхностни и подземни карстови води, между които се осъществяват сложни връзки и са формирани класически за карста хидрогеоложки зони. В карстовия ландшафт се открояват и специфични карстови феномени, някои от които са обявени за защитени територии. Между тях е пещерата Съева дупка - една от най-посещаваните благоустроени туристически пещери в България, и карстовият извор Глава Панега – най-големият в България (ср. дебит 3765 л/сек).

Геосистемата обхваща територии от 2 общини: Ябланица и Тетевен в Ловешка област, с различни типове земеползване. В карстовия терен се извършват разнообразни стопански дейности, вкл. промишлено производство (циментов завод). Последиците от тези дейности са добре видими и много от тях са ярки примери на антропогенно предизвикани заплахи за крехката и уязвима карстова среда.

Брестнишката карстова геосистема е моделна в научно-изследователската програма на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН. На територията на геосистемата е изградена мрежа за интегриран мониторинг, вкл. инструментален в пещерна среда (Съева дупка). Станциите за мониторинг, както и специализираната портативна апаратура на Лабораторията, са използвани при теренната работа в състезанието.

Изборът на Брестнишката карстова геосистема предполага лесна и бърза транспортна достъпност до района на състезанието (ок. 100 км от София, в т.ч. 80 км по магистрала). Многото атрактивни карстови обекти на нейна територия провокират креативност в участниците в състезанието, а комбинацията от разнообразни природни и исторически забележителности предложи богата културна програма в рамките на състезанието.

Настанителната база на участниците и гостите в състезанието е в гр. Тетевен. За целта на преференциални цени са осигурени ремонтирания и обновен пансион на НПГГСД „Сава Младенов” (за ученическите отбори и част от гостите) и подходящи хотели в града (за организаторите, журито и гостите на състезанието).

Град Тетевен (с население 8 675 ж., 2018 г.) отстои на 82 км североизточно от София. Той е център на община (с 13 населени места) в Ловешка област. Градът е разположен във височинния пояс от 400 до 500 м н.в. и е застроен по двата бряга на р. Бели Вит в много живописна местност със скални венци, пещери и водопади. Селището възниква през ХV век като колибарско, а през ХVІІІ и ХІХ век вече е важно занаятчийско и просветно средище. Местоположението на Тетевен между Васильовска планина (1490 м н.в.) и Лествица (1355 м н.в.) в Предбалкана на Стара планина го прави привлекателен туристически център и популярен планински курорт. Градът и неговите околности са богати на природни и културно-исторически забележителности. Преобладава карстовият релеф, в който са проучени над 124 пещери.
За повече информация: https://www.teteven.bg

Транспортирането на участниците в състезанието от София до гр. Тетевен и обратно е безплатно. Безплатен транспорт е осигурен и по време на теренната работа през втория състезателен кръг, както и за екскурзията, планирана в културната програма на състезанието.