Успешната реализация в международен формат на първото състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя”, планирано в България през август 2019 г., е предпоставка то да се развие и утвърди като оригинална форма на международно състезание от нов тип. Предвид широкото разпространение на карста по света и актуалността на проблемите, свързани с експлоатацията на карстовите ресурси и устойчивото развитие на карстовите територии, в стратегически план състезанието може да прерастне в Международна олимпиада по карстология (International Karst Olympiad – IKO).

Подготовката за участие в състезанието променя стереотипа, породен от традиционния начин на преподаване – чрез карста акцентът рязко се измества и реалният свят, в който живеем, започва да се възприема като цикличен, изграден от системи, в които пряко е включен и човекът с неговото общество. Хората са неразделна част от естествената карстова система, в която живеят, поради това те са длъжни да се съобразяват с нейните закони на развитие. Чрез състезанието ученикът като бъдещ гражданин се учи да прави изводи относно ефективното използване на карстовите ресурси. Колкото по-дълбоко навлезе в същността на карстовите системи, толкова по-ефективно той ще може да анализира и оценява реалните и потенциални трансформации в глобално променящия се съвременен свят.

Състезанието ще бъде важна стъпка и към промяна в досегашния концептуален модел на преподаване – от тясно научните дисциплини (традиционно преподавани в училище) - през Науките за Земята (актуални, но все още на прага на образователната система) - към Науката за земните системи. Необходимостта от нейното развитие и внедряване в образованието на всички нива става все по-осезателна, особено на фона на глобалните промени и проблеми, пред които човечеството се изправя. Карстовите геосистеми със своята ярко изразена системност се оказват едни от „най-видимите” и най-перспективните в тази посока. В този аспект важна роля може да играе активното разпространяване и прилагане на иновативното образование за/чрез карста – експерименталните резултати от реализацията на стратегията ProKARSTerra-Edu подкрепят това твърдение. Те правят все по-актуално и реализирането на друга оригинална българска инициатива - за обявяване на Международна година на карста. Тя е предложена от Експерименталната лаборатория по карстология още през 2013 г., а през 2015 г. е подкрепена и от участниците в Международния научно-практически форум ProKARSTerra`2015. За нейното реализиране съдействие може и трябва да се очаква и от авторитетни световни организации като ЮНЕСКО и международните съюзи по спелеология и география (UIS, IGU).