Първото Международно състезание за ученици „Карстът – последното бяло петно на планетата Земя” приключи успешно
От 4 до 9 август 2019 г. в град Тетевен и на територията на Брестнишката карстова геосистема успешно стартира новото международно състезание за ученици. В него се включиха 5 ученически отбора – 4 от България (Бургас, Добрич, Тетевен и Ябланица) и 1 от Латвия.
Проведоха се планираните 3 състезателни кръга (за екипна работа) и допълнителните 3 състезателни прояви (за индивидуална изява). Оценяването на състезателите се извърши от международно жури, председателствано от д-р Зигрид Вогел (Германия).
След крайното класиране златни медали и дипломи получи отборът на Бургас (НЕГ „Гьоте”), сребърни – на Добрич (ПМГ „Ив. Вазов”), а бронзови – на Латвия. По всеобщо мнение на участниците и гостите на състезанието, то премина при много висок ентусиазъм и предизвика силни положителни емоции.

Резултатите от състезанието са оптимистични и доказват стратегическата значимост на тази оригинална иновативна образователна форма. Подробна информация за състезанието и богат илюстративен материал очаквайте на този сайт, който е в процес на актуализация.
Достъпна информация с много снимки е качена и на сайта на община Тетевен.
Специално представяне на резултатите от състезанието, като и на мнения и отзиви от самите участници, ще бъде включено в програмата на пленарната сесия (29 септември 2019 г.) на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг” (http://prokarstterra.bas.bg/forum2019).
15 август 2019 г.


плакат-програма


Приключи участието в четвъртото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. Получени са 204 конкурсни творби на 256 автори от 14 държави. Предстои тяхното оценяване от Международно жури. Окончателното класиране ще бъде известно след 30 юни 2019 г.
Лауреатите в конкурсните категории ще бъдат поканени като специални гости на първото ученическо международно състезание „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” (4-9 август 2019 г., Тетевен). Пребиваването им на състезанието ще бъде осигурено от наградния фонд на конкурса.
24 май 2019 г.


Поради нарастващия интерес към състезанието и краткото време за сформиране на отборите, срокът за предварителна заявка за участие се удължава до 31 май 2019 г. Формата за заявката трябва да се попълни и изпрати до тази дата на посочените адреси за контакт.
Крайният срок за регистрация на участниците остава непроменен – 21 юни 2019 г. Регистрацията ще се извършва чрез попълване на Регистрационна форма, която ще бъде изпратена на участниците, подали предварителна заявка. Регистрационна такса няма да се заплаща – всички организационни разходи ще бъдат поети от организаторите, вкл. транспортът от София до Тетевен и обратно, както и по време на състезанието.
Участниците ще заплащат само нощувките и храната. Заплащанията ще се извършват на място. Предоставя се възможност за настанителна база да се ползва ученическия пансион на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов” в Тетевен. При желание, участниците могат да ползват и хотелската база на града. За допълнителна информация вж. Настаняване
Моля, не изчаквайте последните срокове за заявка и за регистрация.
10 май 2019 г.