Отзвук

Идеята на състезанието и неговия регламент са представени на XXV International School of Nature Protection in Karst Areas, Smoleń, Полша (17.10.2018-19.10.2018).

Резултатите от първото експериментално реализиране на състезанието в България са докладвани на пленарната сесия на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг”, ProKARSTerra`2019 (29 септември 2019 г., БАН, София). Обстоен доклад за състезанието е изнесен и на Втората научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм" (25-26 октомври 2019, Шуменски университет).

Публикации:

Информация в уеб-сайтове:

Отзвук от участниците:

  • Отборът на Латвия - рисунки
  • Надежда Апостолова - ст. специалист Екологичен мониторинг и образователни дейности, Дирекция на Природен парк „Витоша“ - становище