Разпределение на дейностите по дати

3 август 2019 г. (събота)
Пристигане и настаняване на участниците в Тетевен.

4 август 2019 г. (неделя)
Откриване на състезанието. Приветствия и представяне на отборите.
Културна програма: Опознаване на Тетевен и посещение на културно-исторически паметници. Откриване на изложба за карста. Фолклорен концерт с представяне на местни обичаи.

5 август 2019 г. (понеделник)
Първи състезателен кръг: Проверка на теоретичните знания на участниците за карста и карстовите системи.
Съпътстващи състезателни прояви
Културна програма: Посещение на културни и исторически забележителности. Вечер на запознанствата.

6 август 2019 г. (вторник)
Втори състезателен кръг: Теренни наблюдения, изследвания и експерименти по зададен и трасиран маршрут в карстов терен за проверка на практически умения в решаване на изследователски задачи. Обработка на събраните данни и на резултатите от изследванията.
Съпътстващи състезателни прояви
Културна програма: Посещение на исторически забележителности. Срещи с представители на местната общественост. Вечер на запознанствата.

7 август 2019 г. (сряда)
Трети състезателен кръг: Решаване на зададен практически казус: (1) подготовка на решението (самостоятелна работа на ученическите екипи на отборите в кабинет); (2) публична защита на рещението пред широка публика (в зала).
Съпътстващи състезателни прояви
Културна програма: Срещи с представители на местната общественост. Вечер на запознанствата.

8 август 2019 г. (четвъртък)
Културна програма: Екскурзия за участниците и гостите на състезанието до природни и културно-исторически забележителности в поречията на Искър и Вит;
Съпътстващи състезателни прояви (в програмата на екскурзията)

9 август 2019 г. (петък)
Тържествена церемония за обявяване на резултатите от състезанието и награждаване на победителите.
Представяне на експозиция с творби на участниците в съпътстващото състезание „Арт-студио на открито”
Закриване на състезанието. Прощална вечеря.

10 август 2019 г. (събота)
Отпътуване на участниците.

---------------------

Организаторите си запазват правото за промени в календарния план на състезанието при възникнала необходимост. Участниците ще бъдат своевременно информирани, а промените ще бъдат отразени на сайта на състезанието.