Първото Международно състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” се проведе от 4 до 9 август 2019 г. в Брестнишката карстова геосистема в Северна България. То беше организирано от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН по проект на ЮНЕСКО (одобрен по Програмата за участие 2018-2019). Състезанието се реализира в партньорство с общините Тетевен и Ябланица и с подкрепата на международната научна мрежа ProKARSTerra. Като спомоществовател се включи и „Златна Панега цимент” АД.


Човекът не е тенджера, която може да се напълни, а факел, който трябва да бъде запален.
Алберт Айнщайн

Уважаеми почитатели на карста,
От името на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН и Организационния комитет на първото Международно състезание за ученици, посветено на карста, имам честта и удоволствието да ви поканя за участие в неговата реализация. България и удивителният български карст ви очакват с нетърпение!

Ако нещо не се познава, то не може да се оцени. Карстът е уникален природен феномен. Но той не е само атракция, с него е свързан животът на милиони хора по света, които живеят и работят в карстови територии. Жалко е, но повечето от тях слабо познават своя „дом” и малко се интересуват от неговото състояние. А когато не цениш, това което имаш, ти го обричаш на разруха, а себе си – на бедност, най-вече духовна.

През дългогодишната ни изследователска практика ние сме се стремили да направим карста с неговата специфика, крехкост и уязвимост достояние на хората, особено на младите, от които зависи бъдещето на планетата. За повечето от тях карстът все още е „terra incognita” , но ако пожелаят да го опознаят, те откриват един удивителен свят, запленяващ младите откриватели. Той, и най-вече неговите подземни дворци – пещерите, са последните „бели петна” на нашата Земя. Те са голямото предизвикателство пред изследователите – съвременни и бъдещи. Защото карстът е една сложа и същевременно обозрима за професионалиста геосистема, която може да предложи модел за решаване на голяма част от проблемите, пораждани от глобалните промени.

През последните месеци всички сме свидетели на похвална активност на европейските ученици в защита на природата на Земята от вредните въздействия на необмислена и неконтролирана човешката дейност. Това състезание е още една възможност ученици чрез своите познания и умения да демонстрират загриженост за карстовите системи на планетата и да привлекат вниманието на политиците и управниците към пренебрегваните проблеми с устойчивото развитие на карстовите територии. Нека заедно дадем този шанс на младите ценители на карста!

Чрез регламента на това първо и различно от провежданите международни олимпиади състезание, ние предлагаме на участниците творческа свобода за изява на знания и умения за карста, които да демонстрират в пряк контакт с карстова среда. Обръщаме се с апел към всички учители, на които карстът не е безразличен – помогнете на вашите ученици, които имат влечение към предизвикателствата на карста и изследователската работа на терен, да се обединят в отбор и да се подготвят за участие в това състезание. Те заслужават още една възможност за изява. Призоваваме и всички професионалисти в карстологията и спелеологията, които могат и желаят да бъдат ментори на отбори – популяризирайте състезанието сред учителите и учениците, с които имате контакти и им помогнете и вдъхновете в подготовката. Успехът на това първо състезание ще бъде успешна стъпка към неговото бъдеще като нова иновативна форма на образование за/чрез карста.

Карстът има на какво да ни научи. Но и ние можем и трябва да отдадем заслуженото на карста...
Заедно можем повече!
Очакваме ви в слънчева България!

Петър Стефанов