Non scholae, sed vitae discimus. (лат.)
Не заради училището, а заради живота се учим


Международното състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” е поредната оригинална българска инициатива от специализираната стратегия ProKARSTerra-Edu. Тя се разработва от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН в международно сътрудничество и цели по-активно включване на карстовата тематика в образователната система, вкл. чрез иновативни форми.

Идеята за състезанието е представена на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и обучение” (23-26 септември 2015 г., София) и е одобрена от всички участници. В края на декември 2018 г. състезанието получи подкрепата и на ЮНЕСКО (чрез проект на НИГГГ-БАН по Програмата за участие 2018-2019 г.).

Състезанието е предназначено за ученици на възраст от 16 до 19 г. с предпочитания към различни учебни предмети/научни области, но обединени отборно от траен интерес към карста. Първото състезание се проведе експериментално през август 2019 г. на територията на представителна за карста в България карстова геосистема.