Международното състезание „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Първото състезание ще се проведе в партньорство с общините Тетевен и Ябланица и с подкрепата на международната научна мрежа ProKARSTerra и на МОН. Състезанието остава отворено за нови партньори и спомоществователи. За контакти и предложения, моля ползвайте посочените адреси за контакт.

Състезанието е под егидата на ЮНЕСКО (чрез одобрен по Програмата за участие 2018-2019 проект на Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН). То е включено в програмата на Международния научно-практически форум ProKARSTerra`2019.

БЛАГОДАРНОСТИ

Изказваме искрена благодарност на всички, ангажирани с организирането на състезанието, както и на нашите партньори и спомоществователи за тяхната подкрепа. Предварително благодарим и на тези, които ще съдействат за неговото успешно провеждане.

Благодарим и на вас, които проявявате интерес към състезанието и кураж да се включите като участници в неговото експериментално провеждане. Нека с общи усилия и вдъхновение превърне това предизвикателство в популярна и предпочитана форма за иновативно образование за/чрез карста.