Международното състезание „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

Първото експериментално провеждане на състезанието се осъществи от 4 до 9 август 2019 г. в Брестнишката карстова геосистема в Северна България по проект на ЮНЕСКО (одобрен по Програмата за участие 2018-2019). Състезанието се реализира в партньорство с общините Тетевен и Ябланица и с подкрепата на международната научна мрежа ProKARSTerra. Като спомоществовател участва и „Златна Панега цимент” АД. Състезанието е включено в програмата на Международния научно-практически форум ProKARSTerra`2019.

„Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” остава отворено за нови партньори и спомоществователи, с чиято подкрепа да се реализират следващи издания на състезанието.

БЛАГОДАРНОСТИ

Изказваме искрена благодарност на всички, ангажирани с организирането и провеждането на състезанието, както и на нашите партньори и спомоществователи за тяхната подкрепа. Специална благодарност дължим на участниците, които проявиха интерес към състезанието и кураж да се включат в неговото експериментално провеждане.

Нека с общи усилия и вдъхновение превърнем състезанието в популярна и предпочитана форма за иновативно образование за/чрез карста. До нови срещи в следващи издания на състезанието!