Международният конкурс „КАРСТ ПОД ЗАЩИТА – ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА” e българска инициатива и се провежда от 2005 г. През 2012 г. конкурсът получи подкрепата на ЮНЕСКО.

По традиция конкурсът се провежда в рамките на международни форуми в България, посветени на карста, и е включен в техните програми. Резултатите от конкурса се отразяват в различни специализирани издания, на сайтовете на научните форуми, както и на специализирания сайт на международната научна мрежа ProKARSTerra.

Конкурсът е част от пилотната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu и има за цел да мотивира участници от всички възрастови групи, и най-вече младежи – ученици и студенти, да проявят по-сериозен интерес към природния феномен карст и неговото уникално разнообразие. Познанията за карста и проблемите в карстовите територии, пречупени през душевността и емоционалността на участниците и предадени с различни съвременни художествени средства и техники, предполагат не само оригинални творби, но и траен интерес към карстологията във всички нейни аспекти. Този интерес ще спомогне карстът да заеме полагащото му се място в съвременната образователна стратегия „Учене през целия живот”.

Конкурсът, който придобива все по-голяма популярност, се превръща в творческа лаборатория за обмен на знания, умения и идеи. Той е част от българската инициатива за обявяване на МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА КАРСТА И ПЕЩЕРИТЕ.

Свидетели сме на сериозна подготовка и искрен ентусиазъм при разработването на конкурсните творби.
Изразяваме искрената си благодарност към всички участници.
Оставаме с надеждата, че те ще запазят своя интерес към карста и неговите тайни.
И какво по-хубаво от това, ако след време станат наши колеги в карстология ...

Петър Стефанов,
инициатор и организатор на конкурса