УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За участниците в конкурса няма възрастови ограничения. Учениците могат да участват индивидуално или екипно (школи, кръжоци, проекти).

Всеки участник може да изпрати неограничен брой конкурсни творби. Форматът, материалите и техниката (живописна, графична, колаж) на художествените творби са по избор на участниците. Фотографиите трябва да бъдат представени в избран от автора формат и във вид, подходящ за експониране в изложби. Дигиталните конкурсни творби могат да бъдат изпратени по електронна поща или по обикновена поща, записани на магнитен носител.

Всяка творба, представена за участие в конкурса, трябва да се придружава от следната задължителна информация:

Информацията да бъде представена на български, руски или английски език.

Ще бъдат оценявани само оригинални авторски творби, не участвали в други конкурси.

Важно:Конкурсните работи няма да бъдат връщани. Моля, имайте предвид, че участвайки в конкурса, вие предоставяте авторските права над вашата творба на организитарите и се съгласявате тя да бъде използвана за популяризиране на карста и защитените карстови територии чрез изложби, публикации, интернет-страници, рекламно-информационни материали и др.