СРОКОВЕ:

Краен срок за участие: 14 май 2018 г.
Конкурсните творби трябва да бъдат получени до този срок. Според вида на конкурсните творби те трябва да бъдат изпратени по обикновена поща, чрез куриер или по електронна поща на следните адреси:

Пощенски адрес:

България
1113 София
НИГГГ-БАН
Ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 3
Конкурс за карста

E-mail адрес:

forum2018comp@prokarstterra.bas.bg
forum2018comp@abv.bg

Важно: Получените конкурсни творби след 14 май 2018 г. няма да бъдат оценявани.
До 29 юни 2018 г. международното жури ще оцени получените творби във всяка категория и те ще бъдат класирани според получените оценки по шестте критерия.  Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 20 юли 2018 г. на сайтовете:

http://prokarstterra.bas.bg/competition
http://www.prokarstterra.bas.bg/forum2018/competition

Официалното обявяване и награждаване на победителите ще стане на 10 септември 2018 г. в София на тържествена церемония в рамките на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг”. Тогава ще бъде открита и изложба с отличените конкурсни творби.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

14 май 2018 г. - Краен срок за участие
29 юни 2018 г. - Оценяване на конкурсните творби
20 юли 2018 г. – Обявяване на резултатите от класирането
10 септември 2018 г. – Награждаване на лауреатите и откриване на изложба